ervaring

Hans Haerkens was voorafgaand aan de start van Haerkens Resultancy in september 2011 gedurende bijna 20 jaar werkzaam voor VNO-NCW. Na in 1992 bij VNO in Groningen te zijn begonnen, droeg hij vanaf 1996  gedurende 13 jaar eindverantwoordelijkheid voor het landsdeel Noord-Nederland namens ’s lands grootste ondernemerscollectief.  De laatste 3 jaren was hij werkzaam voor VNO-NCW met standplaats Den Haag. Voorafgaand aan zijn VNO-NCW periode was Hans Haerkens werkzaam binnen het familiebedrijf van zijn ouders.

Het klappen van de zweep kennen vanuit talrijke verantwoordelijke posities op het snijvlak van bedrijfsleven met rijks- en lagere overheden heeft zijn kennis verdiept wat professionele belangenbehartiging vereist en vermag. De combinatie van regionale en nationale werkzaamheden met dito verantwoordelijkheden - gevoed door een ambitieuze ondernemersagenda - hebben zijn inzicht in de wisselwerking van regio’s en economieën aangescherpt.

Download CV van Hans Haerkens